Kancelaria

DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS.

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Prawnicy z Kancelarii Radcy Prawnego Grzegorz Nawrot udzielają porad prawnych i zajmują się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz osób fizycznych w sprawach indywidualnych. Podstawą działania Kancelarii jest przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz zapewnienie rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej wszystkim podmiotom korzystającym z naszych usług.

Misją Kancelarii jest pomoc Klientowi, postrzegana przez nas w kategorii służby, polegająca na wyszukiwaniu najlepszych, indywidualnych rozwiązań prawnych towarzyszących danemu przedsięwzięciu, mających na celu uniknięcie niekorzystnych następstw podejmowanych czynności i zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w maksymalnym stopniu. W swoim działaniu kierujemy się maksymą da mihi factum, dabo tibi ius – podaj mi fakty, a ja dam ci prawo.

Grzegorz Nawrot

radca prawny, mediator

Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.
Uzyskał wpis na listę mediatorów Ośrodka Mediacji OIRP w Katowicach.
Uzyskał wpis na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach.

Julia Kaczmarek

Studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W granicach jej zainteresowań leżą zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego i prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem upadłości. Ukończyła szkolenie szkolenia „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” w Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ „Facultas Iuridica” Pełni funkcję Przewodniczącej Koła Naukowego Prawa Ochrony Środowiska.

Anna Sobieraj

aplikant radcowski

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
Ukończyła szkolenie dla koordynatorów egzaminów The European Language Certificates – TELC
Odbywa aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Paulina Bartoszewska

asystent radcy prawnego

Ukończyła wyższe studia prawnicze w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu

zaufali nam

© 2018 Grzegorz Nawrot. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Web by masterproject.pl

Close Menu