ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Nawrot świadczy pomoc prawną w dziedzinie:
• Prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego, prawa umów i prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego
• Prawa gospodarczego i handlowego
• Prawa administracyjnego
• Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
• Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
• Prawa karnego, karnego gospodarczego i karnoskarbowego
Świadczenie pomocy prawnej odbywa się w formie:
• Doradztwa prawnego
• Sporządzania pism, w tym opinii prawnych, pism procesowych, uchwał oraz umów
• Reprezentacji w postępowaniach pozasądowych, w tym na udziale w negocjacjach i mediacjach
• Zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej pozasądowych, w tym na udziale w negocjacjach i mediacjach
• Zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej

© 2018 Grzegorz Nawrot. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Web by masterproject.pl

Close Menu