ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Nawrot świadczy pomoc prawną w dziedzinie:

• Prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego, prawa umów i prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego 

• Prawa gospodarczego i handlowego
• Prawa administracyjnego
• Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
• Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
• Prawa karnego, karnego gospodarczego i karnoskarbowego

Świadczenie pomocy prawnej odbywa się w formie:

• Doradztwa prawnego
• Sporządzania pism, w tym opinii prawnych, pism procesowych, uchwał oraz umów
• Reprezentacji w postępowaniach pozasądowych, w tym na udziale w negocjacjach i mediacjach
• Zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznejpozasądowych, w tym na udziale w negocjacjach i mediacjach

• Zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej

Close Menu