Zasady współpracy

Współpraca Kancelarii z Klientem odbywa się każdorazowo w oparciu o indywidualnie ukształtowany: • Stosunek zlecenia, który obejmuje pojedyncze czynności – stosowany najczęściej w przypadku świadczenia doraźnej pomocy prawnej, jak np. przygotowanie pisma, czy sporządzenie opinii prawnej. • Stosunek zlecenia obejmujący prowadzenie konkretnej sprawy – stosowany najczęściej w przypadku toczących się postępowań sądowych. • Stosunek zlecenia obejmujący stałą obsługę prawną – stosowany najczęściej w przypadku współpracy
z przedsiębiorcami, przynoszący największą efektywność świadczonych usług połączoną z minimalizacją kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem spraw.

Honorarium

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo w formie umowy z Klientem z uwzględnieniem jego potrzeb oraz uzależnione jest od rodzaju i specyfiki zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy oraz nakładu pracy niezbędnego do realizacji zlecenia.

Formy rozliczeń:
System wynagrodzenia zryczałtowanego – wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac oraz ich wymiar czasowy, jak również przy świadczeniu stałej obsługi prawnej.
• System rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten jest stosowany głównie gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac, np. przy udziale
w negocjacjach, czy sporządzeniu opinii prawnej.
• System rozliczeń CAP (tzw. górne ograniczenie wynagrodzenia) – jest to forma stosowana w połączeniu 
ze stawkami godzinowymi, zakłada ona ustalenie, iż wynagrodzenie
za wykonaną usługę nie przekroczy określonego poziomu.

• Wynagrodzenie od sukcesu (tzw. success fee) – zakłada ono wypłatę dodatkowego wynagrodzenia po uzyskaniu przez Kancelarię konkretnego efektu. Wynagrodzenie to może być stosowane zarówno z system ryczałtowym, jak
i godzinowym. Przy wyborze tej opcji wynagrodzenie ryczałtowe oraz godzinowe ustalane jest w stawkach zdecydowanie niższych niż zwyczajowo przyjęte.

Close Menu